NODWCH: AR Y FOMENT YR YDYM OND YN CYNNIG DOSBARTHU A CHLICIO A CHASGLU AR DDYDD GWENER

Empanadas Archentaidd Traddodiadol Wedi'u Dosbarthu i'ch Drws

Nodwch: Ar hyn o bryd rydym ond yn cynnig danfon a Cliciwch a Chasglu (o Siop y Pethe, Aberystwyth) ar ddydd Gwener. Archebwch cyn 12pm ddydd Iau i osgoi cael eich siomi.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr isod i fod y cyntaf i glywed am ein newyddion diweddaraf yn ogystal â'n gwasanaeth postio ledled y DU sy'n cychwyn yn fuan.

Prynu Nawr
Prynnwch ein
Bocsis   
Amriwiaeth 
Yma

PRYNU NAWR

Tanysgrifiwch i glywed am cynnigion arbennig a'r newyddion diweddaraf!

Sign up now to receive exclusive offers & lates news!

Prynnwch ein
Empanadas 'Pick & Mix'
Yma

PRYNU NAWR

Bocs Hanner Dwsin Empanada
Bocs Hanner Dwsin Empanada
Bocs Hanner Dwsin Empanada
Bocs Hanner Dwsin Empanada
Bocs Hanner Dwsin Empanada
Bocs Hanner Dwsin Empanada


Mae Cegin Patagonia yn falch o ddefnyddio cynhwysion tymhorol o ffynonellau lleol yn ein emanadas blasus, pan fo hynny'n bosibl. 


Awgrym Gweinyddu
Yn yr Ariannin rydyn ni'n bwyta empanadas gyda'n dwylo, fel rhywbeth i aros pryd, ar eu pennau eu hunain neu fel byrbryd. Weithiau, rydyn ni'n bwyta ychydig ohonyn nhw fel prif bryd. Rydyn ni hyd yn oed yn mynd â nhw ar bicnic ac yn eu bwyta'n oer. Rhowch gynnig ar eu torri yn eu hanner, a gwasgu ychydig o lemwn drostynt (ar gyfer Gig Eidion a Cyw Iâr yn unig). Rydych chi'n rhydd wrth gwrs i'w mwynhau fel y dymunwch!  

Bocs Hanner Dwsin Empanada

£10.00

Empanadas Archentaidd cartref blasus wedi'i werthu mewn bocsis o 6.
PWYSIG:  Mae'r empanadas yn cyrraedd heb eu coginio (Mae cynnwys y rhai Cig Eidion a Chyw Iâr wedi'i goginio ymlaen llaw). Gweler 'Storio a Choginio' isod i ddod o hyd i'n mwy o fanylion.

 • Beef  - £12.50
 • Cyw Iâr - £12.50
 • Caprese (Ham, Caws, Tomato & Basil) - £11.50
 • Fugazzeta (Cheese, Onion & Green Olives) - £10.00
  Gwariwch dros £ 50 a derbyn 10% oddi ar eich archeb!  

Nodwch:
Byddwn yn ychwanegu mwy o opsiynau blas dros yr ychydig fisoedd nesaf.    Gweler y cynhwysion a'r alergenau isod.  

 • Cig Eidion
 • Cyw Iâr
 • Caprese
 • Fugazzeta
Nodwch: Minimum Order is £10.
 Os byddai'n well gennych brynu 6 empanadas o wahanol flasau rydym yn awgrymu prynu Bocs 'Pick & Mix' Empanadas  

til diogel
Cyfarwyddiadau Storio: Our empanadas can be stored for up to 48 hours in the fridge (less than 5ºC) or up to 3 months when frozen (-18ºC). Due to the use of fresh ingredients with no atrificial colours or preservatives, we do however recommend they are eaten within 24 hours of receipt, to ensure the best quality. The pastry may deteriorate if stored for an extended period of time.

Mae ein Empanadas cartref yn cael eu cyn-goginio a'u gwneud ar yr un diwrnod rydyn ni'n eu danfon / eu hanfon felly byddwch chi'n eu derbyn yn ffres! 

Cyfarwyddiadau Coginio:
Cynheswch eich popty am 15 munud ar 230ºC.

Dewisol: Ar gyfer crwst creisionllyd euraidd, ceisiwch frwsio top yr empanadas gydag wy wedi'i chwisgio.

Rhowch yr empanadas ar hambwrdd pobi, gan adael lle rhwng pob un.

Coginiwch am 18-20 munud o'r rhewgell neu 15-18 munud os ydych chi'n coginio o'r oergell (hyd at 72 ar ôl ei ddanfon). Gall hyn amrywio yn dibynnu ar eich popty. 

Gadewch i sefyll am o leiaf 1 munud cyn ei dynnu o'r hambwrdd pobi. Mwynhewch eich empanadas! 

Awgrym Sut i WeinydduMae'r Empanadas yn llawn sudd, ond gallwch roi cynnig arnyn nhw gydag ychydig o sudd lemwn neu ein chimichurri blasus!

Fel cynnig lansio bydd dosbarthu lleol o fewn 10 milltir o Aberystwyth am ddim.
Postio wedi'i Oeri ledled y DU: £ 8.50 (yn lansio'n fuan)
Llongau domestig am ddim ar archebion dros £ 75

Ymrwymiad Cegin Patagonia i'r amgylchedd:  Mae ein holl ddeunydd pacio wedi'i wneud o bapur o ffynonellau cynaliadwy. Mae'n 100% ailgylchadwy, bioddiraddadwy a chompostiadwy.  
Cynhwysion Empanada ag alergenau mewn ffont trwm

 • Empanadas Cig Eidion:  Blawd gwenith, Lard, Menyn, Olew Had Rêp , Cig Eidion, Winwns Gwyn, Pupurau Coch, Wyau wedi'u berwi, Winwns y Gwanwyn, Paprika, Cumin, Stoc Llysiau Organig (Dim lliwiau, blasau na chadwolion artiffisial. Dim MSG ychwanegol), Halen, Pupur
 • Empanadas Cyw Iâr: Blawd gwenith, Lard, Menyn, Olew Had Rêp, Chicken, White Onions, Red Peppers, Wyau wedi'u berwi, Olewydd, Paprika, Cumin, Halen, Pupur
 • Caprese Empanadas: Wheat Flour, Lard, Extra Virginia Olive Oil, Cooked Ham, Caws Mozzarella, Caws Cheddar, Tomatos Ffres wedi'u Torri, Wyau, Basil, Garlleg, Halen, Pupur
 • Fugazzeta Empanadas: Wheat Flour, Braster Crwst Llysiau, Butter, Rapeseed Oil, Caws Mozzarella, Caws Cheddar, Winwns Gwyn, Olewydd Gwyrdd, Wyau, Oregano, Halen, Pupur

Adolygiadau Cwsmeriaid

Yn seiliedig ar adolygiadau 3
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
G
G.
Excellent food

Would highly recommend

I
I.a.M.
Gwasanaeth ardderchog - Excellent service

Roedd yr holl empanadas, o flasau amrywiol, yn hyfryd iawn, ond roedd y caprese yn arbennig!

Diolch am ddod a blas ffresh Patagonia i'n cartref.

All the 'pick and mix' empanadas were lovely, but the caprese was something special.

Thanks for delivering some of the fresh taste of Patagonia into our home.

Gracias. ¡Pediremos más!

A
A.
Blasus Iawn

Very very tasty!!

Tanysgrifiwch i glywed am cynnigion arbennig a'r newyddion diweddaraf!

Sign up now to receive exclusive offers & lates news!

Amdanom ni

Stori Cegin Patagonia

Mae Cegin Patagonia yn ymfalchïo mewn coginio a chreu bwyd dilys a blasus o'r Ariannin o ansawdd uchel! 


Fy enw i yw Angeles. Rwy'n fenyw nodweddiadol o'r Ariannin! Cefais fy magu gyda’r arfer o wahodd teulu a ffrindiau ynghyd o leiaf unwaith yr wythnos, lle byddwn yn coginio bwyd traddodiadol a dilys iddynt. Ni allaf hyd yn oed ddisgrifio'r teimlad sydd gennyf pan fyddant yn gwneud eu brathiad cyntaf.  Mae'r wên yn dweud y cyfan! 

Yn dod o deulu traddodiadol o’r Ariannin sydd â threftadaeth Eidalaidd, Ffrangeg, Sbaeneg, Groeg, Twrcaidd (a mwy), gwahanol flasau, aroglau cyfoethog, a’r cariad at “fwyd da”, mae’n nodweddiadol iawn gartref ac mae wedi ennyn fy niddordeb mewn coginio ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Rhaid imi gyfaddef, ni allai unrhyw beth guro fy hoff fwyd: Empanadas! 

Rwy'n defnyddio cynhwysion ffres lleol ac o ansawdd uchel o Gymru i wneud yr Empanadas, gan roi cyffyrddiad Cymraeg arbennig iddynt fel hyn! Rwyf wedi dewis enw cegin Patagonia ar gyfer y cwlwm arbennig a chofiadwy hwn sydd gan Gymru â “Patagonia” ac ar ôl bod yn dyst yn uniongyrchol y dylanwad cryf a etifeddwyd ganddynt gan y gwladfawyr cyntaf o Gymru dros 150 mlynedd yn ôl. Mae gan ranbarth Cymraeg yr Ariannin, 'Y Wladfa', le arbennig iawn yn fy nghalon. 

Rwy’n ffodus iawn o gael yr athro gorau y gallwn i ofyn amdano erioed, fy Mam, a ddysgodd ei rysáit gyfrinachol i mi ar ôl 50 mlynedd o berffeithio ei hun gyda’r awgrymiadau eithriadol ar gyfer yr empanadas gorau! Mae fy ngŵr a phlant wedi mwynhau'r rhain ers blynyddoedd lawer. 

Rwyf bellach yn falch iawn o'u coginio ar eich cyfer chi!
Merch mewn siaced

Empanadas Archentaidd wedi'i wneud â chariad!